მარაგი ამოიწურა ❌

ტილოს რვეული / ალბომი Canvas Pad 10 Sheet A5

11.90 GEL
11.90 GEL
მარაგის შემოწმება
კოდი: CAXX0025 ბარკოდი: 9328577017681

For English speaking users

The Mont Marte Signature A5 Canvas Pad 14.8cm x 21cm (5.8 x 8.3in) is suitable for use with any medium.

 

  • Acid free
  • Acrylic gesso primed
  • 280gsm
  • 10 sheet

Introducing the Mont Marte Signature A3 Canvas Pad - Your Ultimate Artistic Companion!

Experience the joy of painting on high-quality canvases with our Mont Marte Signature A3 Canvas Pad. Designed to meet the needs of both beginners and professional artists, this exceptional canvas pad is a must-have addition to your art supplies.

Key Features:

  1. Premium Quality: Crafted with precision and excellence, our canvas pad guarantees superior performance and durability. Each sheet is carefully primed to provide a smooth and consistent surface, allowing your brushstrokes to glide effortlessly.

  2. Versatility at Its Best: With A3 size sheets, this canvas pad offers ample space for your creative expressions. Ideal for a wide range of mediums including acrylics, oils, and mixed media, it allows you to explore endless artistic possibilities.

  3. Convenience Redefined: Whether you're painting at home, in the studio, or on-the-go, our canvas pad is the epitome of convenience. The lightweight and portable design make it easy to carry and work on your art anywhere inspiration strikes.

  4. Tear-Away Sheets: Say goodbye to the hassle of detaching canvases from traditional pads. Each sheet in our canvas pad is perforated, ensuring effortless tear-away and seamless presentation of your finished masterpiece.

  5. Create, Display, and Share: Once you've completed your artwork, proudly showcase it in its full glory. The A3 size is perfect for framing, making it an excellent choice for exhibitions, galleries, or even as a heartfelt gift for art enthusiasts.

Boost Your Artistic Journey with Mont Marte Signature A3 Canvas Pad - Unleash Your Creativity Today!

გაზიარება

Facebook Twitter Pinterest

სწრაფი მიტანის სერვისი

თუ შეკვეთის ახლავე მიღება გსურს, შეამოწმე ტაქსით მიტანის საფასური ხშირად გამოყენებული სერვისებიდან
ტარიფი გამოითვლება ავტომატურად თქვენი მისამართის მიხედვით
ტარიფი დამოკიდებულია თქვენთვის სასურველ ფილიალსა და თქვენს მისამართზე
გააგზავნე გლოვოს კურიერი შესაბამის ფილიალში შეკვეთის ასაღებად

1-2 დღეში მიტანა

ფიქსირებული ტარიფი: 5 ლარი თბილისის ნებისმიერ მისამართზე.