მედიუმები (Professional)

 შეარჩიეთ სასურველი მედიუმები კარილისა და ზეთის საღებავებისთვის. 

აკრილის გამხსნელი, აკრილის მედიუმი, გელ მედიუმები, რეთარდერი და ლაკები.

ზეთს საღებავი გამხსნელები, ლაქები და სპეციალური ხსნარები ზეთის საღებავის მომხმარებლებისთვის

MM Refined Linseed Oil 125ml
MM Refined Linseed Oil 125ml
BRUSH CLEANER 75ML - LUMINO
PAINT REMOVER 75ML
ARTIST ACRYL MODELING PASTE 1L - LUMINO
ARTIST ACRYL MODELING PASTE 1L - LUMINO
GOUACHE VARNISH SPRAY 200ML
GOUACHE VARNISH SPRAY 200ML
AERO ANTI-UV VARNISH 200ML - LUMINO
AERO ANTI-UV VARNISH 200ML - LUMINO
FIXATIVE PASTEL SPRAY 200ML
GLOSSY CRYSTAL VARNISH 245ML
ARTIST ACRYL SATIN.VARN 75ML - LUMINO
ARTIST ACRYL SATIN.VARN 75ML - LUMINO
ARTIST ACRYL MATT VARN. 75ML - LUMINO
WATERPROOFING AGENT 75ML
WATERPROOFING AGENT 75ML