თიხის ინსტრუმენტები

თიხის ინსტრუმენტები განკუთვნილია ჰერზე შრობადი, კერამიკულ და პოლიმერულ თიხაზე სამუშაოდ. 

SIO 2 - Clay gun
SIO 2 - Clay gun