სიახლეები სამხატვრო მასალებზე

აკვარელის ქაღალდი - რა უნდა ვიცოდეთ შეძენისას? - LUMINO
May 03, 2024
✉️🎨აკვარელი ძალიან განსხვავდება საღებავების სხვა ტიპებისგან, გამოირჩევა თავისი გამჭვირვალე ეფექტით, ფერთა და ტონალურ გადასვლათა სიმდოვრით...
როგორ ხდება თიხის დამუშავება - LUMINO
Apr 30, 2024
როგორ ხდება თიხის დამუშავება თიხის დამუშავება ძველი და მრავალფაზოვანი პროცესია, რომელიც იყოფა მიწის ამოღებასა და...
რა არის სკეჩ მარკერი ? სად იყიდება? - Premium ხარისხი! - LUMINO
Apr 30, 2024
სკეჩ მარკერები, ანუ ესკიზის მარკერები, არის ის ტიპის მარკერები, რომელიც გამოიყენება სახატვის და ესკიზის გაკეთებაში. ...
რა არის სიკატივი? როგორ და რაში გამოვიყენოთ ზეთის საღებავებით ხატვისას - LUMINO
Jan 17, 2024
შესავალი სიკატივი არის ნივთიერებათა ნაერთების ხსნარი, რომელიც გამოიყენება ზეთის საღებავების ქიმიური გაშრობის პროცესის დასაჩქარებლად. ხელს...
Explore Your Artistic Passion with Cheap Art Supplies in Tbilisi - LUMINO
Jan 15, 2024
Are you an artist on a budget but unwilling to compromise on quality? Lumino has...
Elevate Your Craft: Unveiling Designer Art Supplies in Tbilisi Online - LUMINO
Jan 15, 2024
In the heart of Tbilisi, where creativity knows no bounds, Lumino stands as a beacon...